تماس با ما

0218806407


نمابر

0218806407

 
دکتر امراله  قاجاری

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

دکتر امراله قاجاری

ارتباط مستقیم: 0218806407

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی