برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد
از سوی سازمان دامپزشکی کشور،

برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد

بیماری ویروسی لکه سفید میگو در کشور که بعنوان یکی از بیماریهای اصلی میگوهای پرورشی است ،سالانه خسارات زیادی به صنعت پرورش میگوی کشور وارد می‌‎نماید و از سال 1381 خورشیدی تاکنون، رخدادهای متعددی از بیماری در مجتمع های پرورش میگو گزارش شده است.

تدوین پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو
فراخوان بهره برداران و ذینفعان صنعت تکثیر و پرورش میگوی کشور به ارائه پیشنهادات

تدوین پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور خبر داد: پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو تهیه و تدوین گردیده است.

بررسی مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS) در ویدیوکنفرانس
بر اساس درخواستهای متعدد ادارات دامپزشکی استانها انجام شد:

بررسی مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS) در ویدیوکنفرانس

مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS)، ثبت گزارش بیماری مهم آبزیان و کلیه فرآیندهای عملیات سیستم در زمان تعیین‌شده و پیشنهادات رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت.

انجام بازدیدها و نمونه‌برداری‌های مربوطه در زمان تعیین شده با موارد مندرج در برنامه ملی مراقبت بیماری‌های IHN، VHS و IPN
در ویدیوکنفرانس معاونین سلامت و مسئولین ادارات بهداشت آبزیان ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور مطرح شد:

انجام بازدیدها و نمونه‌برداری‌های مربوطه در زمان تعیین شده با موارد مندرج در برنامه ملی مراقبت بیماری‌های IHN، VHS و IPN

بازدیدها و نمونه‌برداری‌های مربوطه در زمان تعیین شده با رعایت تمام اصول بهداشتی و منطبق با موارد مندرج در برنامه ملی مراقبت بیماری‌های IHN، VHS و IPN صورت می‌گیرد.