صدور و تمديد مجوز مركز مايه¬كوبي وابسته
مدارك لازم جهت صدور مجوز مركز مايه­كوبي وابسته :
1-     درخواست كتبي جهت ايجاد مركز مايه­كوبي توسط مسئول واحد درماني
2-     تصوير پروانه واحد درماني
3-     موافقت كميسيون صدور پروانه استان با صدور پروانه براي متقاضي
4-     فرم تكميل شده بازديد از محل با تأييد شبكه دامپزشكي شهرستان
5-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل جهت صدور پروانه
6-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل بابت بازديد از محل
7-     اصل فيش واريزي به مبلغ 200000 ريال به حساب دارايي بابت حق تمبر
8-     اصل تعهد نامه محضري مطابق فرم شماره 5 پيوستي
مدارك لازم جهت تمديد مجوز مركز مايه­كوبي وابسته:
1-     درخواست شخص در خصوص تمديد پروانه
2-     موافقت كميسيون صدور پروانه استان با تمديد پروانه براي متقاضي
3-     اصل پروانه قبلي
4-     اعلام رضايتمندي شبكه از عملكرد دارنده پروانه مطابق فرم پيشنهادي
5-     تصوير كارت نظام دامپزشكي معتبر
6-      يك قطعه عكس رنگي 4×3
7-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل جهت صدور پروانه
8-     اصل فيش واريزي به مبلغ 100000 ريال به حساب دارايي بابت حق تمبر
صدور و تمديد مجوز مركز مايه¬كوبي وابسته
مدارك لازم جهت صدور مجوز مركز مايه­كوبي وابسته :
1-     درخواست كتبي جهت ايجاد مركز مايه­كوبي توسط مسئول واحد درماني
2-     تصوير پروانه واحد درماني
3-     موافقت كميسيون صدور پروانه استان با صدور پروانه براي متقاضي
4-     فرم تكميل شده بازديد از محل با تأييد شبكه دامپزشكي شهرستان
5-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل جهت صدور پروانه
6-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل بابت بازديد از محل
7-     اصل فيش واريزي به مبلغ 200000 ريال به حساب دارايي بابت حق تمبر
8-     اصل تعهد نامه محضري مطابق فرم شماره 5 پيوستي
مدارك لازم جهت تمديد مجوز مركز مايه­كوبي وابسته:
1-     درخواست شخص در خصوص تمديد پروانه
2-     موافقت كميسيون صدور پروانه استان با تمديد پروانه براي متقاضي
3-     اصل پروانه قبلي
4-     اعلام رضايتمندي شبكه از عملكرد دارنده پروانه مطابق فرم پيشنهادي
5-     تصوير كارت نظام دامپزشكي معتبر
6-      يك قطعه عكس رنگي 4×3
7-     اصل فيش واريزي به مبلغ 120000 ريال به حساب اداره كل جهت صدور پروانه
8-     اصل فيش واريزي به مبلغ 100000 ريال به حساب دارايي بابت حق تمبر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 43760
تعداد بازديد کنندگان سايت: 74984698 تعداد بازديد زيرپورتال: 1926170 اين زيرپورتال امروز: 262 سایت در امروز: 4795 اين صفحه امروز: 2
پنجشنبه 19 اسفند 1389 آئين نامه ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 وزارت‌ جهادسازندگى

هيات‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 4/10/1373 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 8909- /71/10 و مورخ‌ 9/12/1371 وزارت جهادسازندگى به‌ استناد ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكى كشور مصوب‌ 1350، آئين‌نامه‌ اجرائى ماده‌ ياد شده‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

 آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌

 

 فصل‌ اول‌ ـ تعاريف‌

 ماده‌ 1ـ  بيمارستان‌ دامپزشكي‌: مكاني‌ با فضاي‌ مناسب‌- مطابق‌ نقشه‌ استاندارد موجود در، سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور، با امكانات‌ پذيرش‌ دامهاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌، طيور و ... يا هريك‌ از آنهاست‌ كه‌ داراي‌ امكانات‌ معاينه‌، تشخيص‌، معالجه‌، جراحي‌ دامها، امكانات‌ آزمايشگاهي‌ براي‌ انجام‌ آزمايشات‌ لازم‌، تامين‌ داروهاي‌ تجويز شده‌ و در صورت‌ لزوم‌ بستري‌ كردن‌ دام‌ها و اعزام‌ اكيپهاي‌ سيار به‌ مناطق‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌باشد.

 ماده‌ 2ـ  درمانگاه‌ دامپزشكي‌:     مكاني‌ با فضاي‌ مناسب‌ - طبق‌ نقشه‌هاي‌ موجود در سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور، است‌ كه‌ داراي‌ امكانات‌ كافي‌ براي‌ پذيرش‌ دام‌، معاينه‌، تشخيص‌، معالجه‌ سرپايي‌ دام‌ها و در صورت‌ لزوم‌ اعزام‌ اكيپ‌هاي‌ سيار به‌ مناطق‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌باشد.

 ماده‌ 3ـ  آزمايشگاه‌ تشخيص‌ دامپزشكي‌: مكاني‌ با فضاي‌ مناسب‌، طبق‌ نقشه‌هاي‌ موجود در سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور و مجهز به‌ لوازم‌ و وسايل‌ فني‌ و مواد آزمايشگاهي‌ است‌ كه‌ در آن‌ آزمايشگاههاي‌ مجاز تشخيص‌ دامپزشكي‌ انجام‌ مي‌شود.

 تبصره‌ـ  فعاليت‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌ و آزمايشگاه‌ تشخيص‌ دامپزشكي‌ بصورت‌ اختصاصي‌ عمومي‌، يا تخصصي‌ (حسب‌ تخصص‌ دامپزشكان‌) مجاز است‌.

 

ماده‌ 4ـ  پلي‌كلينيك‌ دامپزشكي‌: درمانگاهي‌ عمومي‌ با فضاي‌ مناسب‌ و شامل‌ چند بخش‌ اختصاصي‌ است‌.

 ماده‌ 5ـ  نسخه‌: ورقه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ تجويز دارو براساس‌ معيارهاي‌ نسخه‌نويسي‌ و به‌ زبان‌ لاتين‌ صورت‌ مي‌گيرد و روش‌ تجويز آن‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ نوشته‌ مي‌شود.

 ماده‌ 6ـ  دامپزشك‌: به‌ فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌هاي‌ دامپزشكي‌ داخل‌ و خارج‌ از كشور اطلاق‌ مي‌شود كه‌ مدرك‌ دكتراي‌ دامپزشكي‌ آنها به‌ تاييد مراجع‌ ذيصلاح‌ رسيده‌ باشد.

 ماده‌ 7ـ  طبقه‌بندي‌ بيماريها: گروه‌ بيماريهاي‌ ( C  و  B  و  A ) است‌ كه‌ براساس‌ طبقه‌بندي‌ موجود در دفتر بين‌المللي‌ بيماريهاي‌ واگير دام‌ ( O.I.E ) تعيين‌ مي‌شود.

 

 فصل‌ دوم‌ - هدف‌ و شرايط‌ اشتغال‌

 ماده‌ 8ـ  هدف‌ از صدور پروانه‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، پلي‌كلينيك‌ و آزمايشگاه‌ تشخيص‌ دامپزشكي‌ خصوصي‌ و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ و مايه‌كوبي‌ دام‌، اجراي‌ سياستهاي‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور در جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ و نظارت‌ لازم‌ بر فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ بهداشت‌ و درمان‌ دام‌ به‌ منظور حفظ‌ سرمايه‌ دامي‌ كشور و بالا بردن‌ سطح‌ بهداشت‌ عمومي‌ است‌.

 ماده‌ 9ـ  دامپزشكان‌ در صورتي‌ مي‌توانند به‌ حرفه‌ دامپزشكي‌ اشتغال‌ ورزند كه‌ پروانه‌ مربوط‌ را از سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور دريافت‌ كرده‌ باشند.

 تبصره‌ـ  شاغلان‌ حرفه‌هاي‌ دامپزشكي‌ شاغل‌ در دستگاههاي‌ دولتي‌ فقط‌ بعد از ساعت‌ اداري‌ و با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ مي‌توانند در بخش‌ خصوصي‌ فعاليت‌ كنند.

 

فصل‌ سوم‌ - انواع‌ پروانه‌

 ماده‌ 10ـ  پروانه‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ عبارتند از:

 الف‌) پروانه‌ تاسيس‌ بيمارستان‌ دامپزشكي‌ كه‌ به‌ نام‌ يك‌ نفر دامپزشك‌ صادر مي‌شود و حداقل‌ سه‌ نفر دامپزشك‌ ديگر بخشهاي‌ مختلف‌ بيمارستاني‌ بايد در اداره‌ بيمارستان‌ با دارنده‌ اين‌ پروانه‌ همكاري‌ كنند.

 ب‌) پروانه‌ تاسيس‌ درمانگاه‌ دامپزشكي‌ كه‌ به‌ نام‌ يك‌ نفر دامپزشك‌ صادر مي‌شود و حسب‌ مورد مي‌تواند بصورت‌ اختصاصي‌ (جهت‌ يك‌ نوع‌ دام‌) يا عمومي‌ (جهت‌ چند نوع‌ دام‌) يا بصورت‌ تخصصي‌ فعاليت‌ كند.

 تبصره‌ـ  در صورتي‌ كه‌ درمانگاه‌ عمومي‌ داراي‌ فضاهاي‌ مناسب‌، جهت‌ چند بخش‌ درمانگاهي‌ اختصاصي‌ باشد پلي‌كلينيك‌ ناميده‌ مي‌شود و مراتب‌ در پروانه‌ قيد مي‌شود.

 ج‌) پروانه‌ اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ كه‌ به‌ نام‌ يك‌ نفر دامپزشك‌ صادر مي‌شود و دارنده‌ اين‌ پروانه‌ مي‌تواند در منطقه‌ تعيين‌ شده‌ در يكي‌ از بيمارستانها يا درمانگاههاي‌ دامپزشكي‌ به‌ امور درماني‌ اشتغال‌ ورزد، در غير اين‌ صورت‌ بايد محلي‌ را بعنوان‌ دفتر كار معرفي‌ كند.

 د) پروانه‌ آزمايشگاه‌ تشخيص‌ دامپزشكي‌ كه‌ به‌ نام‌ يك‌ نفر دامپزشك‌ صادر مي‌شود و اين‌ آزمايشگاه‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ آزمايشگاهي‌ فعاليت‌ مي‌كنند.

 تبصره‌ـ  ساير متقاضيان‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ با اخذ موافقت‌ اصولي‌ از سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور مي‌توانند نسبت‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ و احداث‌ بيمارستان‌، آزمايشگاه‌ و درمانگاه‌ دامپزشكي‌ اقدام‌ كنند در اينگونه‌ موارد پروانه‌ مربوط‌ فقط‌ به‌ نام‌ دامپزشكان‌ شاغل‌ در آنها صادر مي‌شود.

 ماده‌ 11ـ  رسيدگي‌ به‌ تقاضاهاي‌ رسيده‌ در مورد تمديد، لغو و صدور مجدد پروانه‌ توسط‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور صورت‌ مي‌گيرد.

 

 

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ كلي‌ صدور پروانه‌

 ماده‌ 12ـ  دامپزشكاني‌ كه‌ قصد تحصيل‌ پروانه‌ را داشته‌ باشند، بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشند:

 الف‌ـ تابعيت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تدين‌ به‌ يكي‌ از اديان‌ رسمي‌ كشور.

 ب‌ـ درجه‌ دكتراي‌ دامپزشكي‌.

 تبصره‌ 1ـ  اشتغال‌ دامپزشكان‌ بيگانه‌ با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ مجاز است‌.

 تبصره‌ 2ـ  اعتبار پروانه‌هاي‌ صادر شده‌ براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ است‌ و پس‌ از پايان‌ مدت‌ ياد شده‌ با تصويب‌ مجدد سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور تمديد مي‌شود.

 ماده‌ 13ـ  در صورتي‌ كه‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ جنبي‌ نظير ترزيقات‌، امور آزمايشگاهي‌ و مايه‌كوبي‌ دامها در مراكز درماني‌ نياز به‌ استفاده‌ از نيروي‌انساني‌ باشد، اين‌ مراكز مكلفند از وجود تكنسين‌ها و كاردانهاي‌ دامپزشكي‌ و علوم‌ آزمايشگاهي‌ استفاده‌ كنند. افراد ياد شده‌، تحت‌ نظارت‌ و با مسئوليت‌ دامپزشك‌ فعاليت‌ مي‌كنند.

 ماده‌ 14ـ  دامپزشكان‌ واجد شرايط‌ مندرج‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ مي‌توانند فقط‌ يكي‌ از پروانه‌هاي‌ زير را دريافت‌ كنند:

 الف‌ـ پروانه‌ اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ كه‌ براي‌ كليه‌ دامپزشكاني‌ كه‌ تعهد خدمت‌ به‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ ندارند صادر مي‌شود.

 ب‌ـ پروانه‌ درمانگاه‌، آزمايشگاه‌ و پروانه‌ اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ نيمه‌ وقت‌ كه‌ براي‌ دامپزشكان‌ شاغل‌ كه‌ مشمول‌ دريافت‌ فوق‌العاده‌ محروميت‌ از مطب‌ نمي‌شوند، يا مشمول‌ طرح‌ خدمت‌ تمام‌ وقت‌ دانشگاهها و ساير نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها نيستند، صادر مي‌شود.

 ج‌ـ پروانه‌ تاسيس‌ بيمارستان‌ و پلي‌كلينيك‌، فقط‌ براي‌ دامپزشكاني‌ كه‌ بتوانند بصورت‌ تمام‌ وقت‌ در بيمارستان‌ و پلي‌كلينيك‌ انجام‌ وظيفه‌ كنند صادر مي‌شود.

 تبصره‌ـ  پروانه‌هاي‌ ياد شده‌ به‌ امضاي‌ رئيس‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور مي‌رسد.

 ماده‌ 15ـ  تغيير محل‌ هريك‌ از پروانه‌ها با تصويب‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور مجاز است‌.

 تبصره‌ـ  اعتبار پروانه‌ دامپزشكان‌ دولتي‌ كه‌ براساس‌ وظائف‌ قانوني‌ ناگزير به‌ تغيير محل‌ خدمت‌ هستند، پس‌ از پايان‌ ماموريت‌ و بازگشت‌ به‌ محل‌ خدمت‌ قبلي‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و افراد مزبور حق‌ افتتاح‌ مجدد درمانگاه‌ در محل‌ قبلي‌ را با همان‌ پروانه‌ دارند.

 ماده‌ 16ـ  براي‌ دامپزشكان‌ بازنشسته‌ و با توجه‌ به‌ شرايط‌ اين‌ آئين‌نامه‌ براي‌ هر شهري‌ كه‌ مايل‌ باشند، با رعايت‌ حقوق‌ تقدم‌ پروانه‌ مربوط‌ صادر مي‌شود.

 ماده‌ 17ـ  دامپزشكان‌ داراي‌ پروانه‌، بايد براي‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشكي‌ از تعرفه‌ خدمات‌ درماني‌ و آزمايشگاهي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ جهادسازندگي‌ به‌ تصويب‌ اكثريت‌ وزراي‌ عضو كميسيون‌ اقتصاد هيأت‌ دولت‌ مي‌رسد، تبعيت‌ كنند.

فصل‌ پنجم‌ - ساير مقررات‌

 ماده‌ 18ـ  دامپزشكان‌ داراي‌ پروانه‌ مكلفند به‌ ترتيب‌ زير بروز بيماريهاي‌ واگير را حداكثر ظرف‌ 24 ساعت‌، به‌ نزديكترين‌ اداره‌ دامپزشكي‌ گزارش‌ كنند:

 ـ گروه‌ بيماريهاي‌  A  و B  به‌ صورت‌ تلفني‌ يا تلگرافي‌.

 ـ گروه‌ بيماري‌  C  بوسيله‌ گزارشهاي‌ پستي‌.

 تبصره‌ـ  اسامي‌ بيماريهاي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ در گروههاي‌  A  و  B  و  C  به‌ هنگام‌ صدور پروانه‌ به‌ متقاضيان‌ ارائه‌ مي‌شود.

 ماده‌ 19ـ  آزمايشهاي‌ مربوط‌ به‌ تشخيص‌ بيماري‌ سل‌، بروسلوز، مشمشه‌ و بيماري‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ و ريشه‌كني‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور هستند و آزمايشهاي‌ مربوط‌ به‌ ترخيص‌ يا صادرات‌ فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ و خوراك‌ دام‌ و طيور، همچنين‌ آزمايشهاي‌ كنترل‌ كمي‌ و كيفي‌ دارو و مواد بيولوژيك‌ فقط‌ توسط‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور انجام‌ مي‌شود.

 ماده‌ 20ـ  چنانچه‌ براي‌ تشخيص‌ بيماريهاي‌ تحت‌ نظارت‌ اعلام‌ شده‌ انجام‌ آزمايشهاي‌ مخصوصي‌ در مناطق‌ و دامداريهايي‌ كه‌ در شعاع‌ برنامه‌ ريشه‌كني‌ بيماريها قرار نگرفته‌اند لازم‌ باشد، دامپزشكان‌ داراي‌ پروانه‌ مي‌توانند با موافقت‌ كتبي‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور و با در نظر گرفتن‌ كليه‌ شرايط‌ و مقرراتي‌ كه‌ براي‌ كنترل‌ و ريشه‌كني‌ بيماريها اعلام‌ شده‌ است‌ نسبت‌ به‌ آزمايشات‌ مورد نظر اقدام‌ كنند.

 ماده‌ 21ـ  در موارد اضطرار دارندگان‌ پروانه‌هاي‌ دامپزشكي‌ موظفند تا رفع‌ اضطرار با سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور همكاري‌ كنند.

 ماده‌ 22ـ  سازمان‌ دامپزشكي‌ مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌، نسبت‌ به‌ برگزاري‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ بازآموزي‌ اقدام‌ كند، دارندگان‌ پروانه‌ موظف‌ به‌ شركت‌ در برنامه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ هستند.

 ماده‌ 23ـ  دارندگان‌ پروانه‌هاي‌ موضوع‌ آئين‌نامه‌ موظفند در صورت‌ معرفي‌  و  درخواست‌ كتبي‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور كارآموز معرفي‌ شده‌ را براي‌ آموزش‌ در قالب‌ تعرفه‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 17 اين‌ آئين‌نامه‌ بپذيرند.

 ماده‌ 24ـ  ضوابط‌ و دستورالعملهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ توسط‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور تنظيم‌ و اجرا مي‌شود.

 

 معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور

 حسن‌ حبيبي

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
پروژه ها
بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است