نسخه آزمایشی
 

قوانین


عنوان
1قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور...
2قانون سازمان نظام دامپزشكي
3قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وز...
4قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و كشاورزي و منابع طبيعي ...
5قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (13...
6قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب...
7قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي...
8قانون پرداخت حق محروميت از مطب به مشمولان لايحه قانوني ...
9قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا...
10قانون بيمه محصولات كشاورزي
11حقوق حيوانات در قانون مدني
12حقوق حيوانات در قانون مجازات اسلامي...
13قانون شكار و صيد
14قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 1351 با اصلاحات بعد...
15قانون تفتيش صحي حيوانات
16قانون ممنوعيت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتي ...
17ماده 688 قانون مجازات اسلامي
18قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي...
19قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي...
20قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران...
21قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي ...
22قانون اصلاح تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمو...
23قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي...
24قانون نظام جامع دامپروري كشور
25قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت...